1 Geschiedenis

Enkele jaren geleden heeft de Vlaamse Overheid beslist om meer transparantie binnen het jeugdwerk te brengen. Door deze beslissing hebben ze aan de subsidies voor beroepskrachten enkele voorwaarden gekoppeld. Elk jeugdhuis dat hier nu beroep op zou willen doen, zou eerst een dossier moeten indienen met een aanvraag voor een project dat over: ofwel ondernemerschap ofwel, artistieke expressie gaat.

Met jeugdhuis Lodejo hebben we toen besloten dat we deze kans zouden grijpen en zo is in 2014 Fabriek A Brak (het artistieke project) en in 2015 Jonge Vonken ontstaan.

2 Doelstellingen & Kader

Wat is Jonge Vonken?

Jonge Vonken is een ondernemerschapsproject binnen Jeugdhuis Lodejo met de steun van de Vlaamse Overheid. Concreet stimuleren wij ondernemerschap bij jongeren op zowel het niveau van ideevorming als op het niveau van concreet ondernemerschap door intensieve een-op-een begeleiding.

Wat zijn onze doelstellingen?

  • Jonge Vonken stimuleert de zin voor creativiteit, innovatie en ondernemen bij jongeren op een laagdrempelige manier waarbij de nadruk ligt op het ontdekken en ontwikkelen van de eigen talenten en interesses.
  • Jonge Vonken stimuleert en ondersteunt ondernemerschap bij jongeren, gericht op individuele ontwikkeling in een klimaat van uitwisseling en netwerking.
  • Jonge Vonken bereikt jongeren van 15 tot 30 jaar, georganiseerd of niet georganiseerd, met veel tot geen ervaring met betrekking tot ondernemerschap en vanuit een groter geografisch gebied dan groot-Lochristi.
  • Jonge Vonken bouwt verder aan een netwerk van sleutelpartners om tot een groot netwerk van organisaties, ondernemers, makers en experten te komen

Wat is onze plaats binnen het jeugdhuis?

3  Trajecten

Workshops

We stimuleren en ondersteunen de jongeren op verschillende niveaus. We zetten in de eerste plaats in op het stimuleren van idee vorming bij de jongeren en op het stimuleren van creatief denken. Dit zijn basisbegrippen binnen het ondernemerschap die we proberen aan te wakkeren bij de jongeren. Dit doen we door verschillende laagdrempelige workshops te organiseren over verschillende onderwerpen. We proberen hier zo veel mogelijk bottom-up te werken door de jongeren de onderwerpen van de workshops te laten aanbrengen en zo in te spelen op hun noden. Daarnaast zijn we ook actief op zoek naar wat er leeft bij de jongeren en proberen dan te anticiperen met passende workshops die daarbij aansluiten.

Werkgroepen

Indien er jongeren zijn die geprikkeld geraken door de workshops voorzien wij een verder traject binnen het jeugdhuis in de vorm van een werkgroep. Een voorbeeld hiervan is onze radio werkgroep Radejo, die bestaat uit jongeren die na de workshop radio maken hebben besloten hier in verder te gaan en te experimenteren binnen het jeugdhuis. De samenwerking met het project en het jeugdhuis is hier dus van groot belang. Doordat het project jongeren binnen het jeugdhuis brengt en ze hier een verder traject kunnen doorlopen is er een goede wisselwerking tussen het project en het jeugdhuis.

Haven Coop
We ondersteunen ook jongeren die verder staan in hun traject. Zo gaan we de samenwerking aan met miniondernemingen van middelbare scholen om hen zo verder te begeleiden met hun project binnen het jeugdhuis. Daarnaast  bieden we ook een verderzetting van een project aan binnen Haven Incubator, de bovenlokale coöperatie van Formaat vzw en 13 andere jeugdhuizen. Deze coöperatie is bedoeld voor jongeren voor wie het jeugdhuis eigenlijk te klein is om te ondernemen en die een grotere afzetmarkt nodig hebben. Dit jaar is Formaat vzw begonnen met het oprichten van een coöperatie die jongeren helpt om op grotere schaal te ondernemen en waar ze ervaringen kunnen uitwisselen en opdoen.

Meer info over Haven kan je terugvinden in het volgende tabblad of op hun website.

4   Partners

Als project zijn we ook constant op zoek naar nieuwe partners, zo proberen we zoveel mogelijk workshops te laten doorgaan op een locatie die jongeren aanzet tot ondernemen. Zo hebben we vergaderingen laten doorgaan in de Wasbar, bij Teamleader, workshops bij Urgent.fm, en zijn we daarnaast nog actief op zoek naar nieuwe partners voor nieuwe inspirerende locaties.